رفع دائمی موهای زائد

برای رفع دائمی موهای زائد بدن بهترین روش و موثرترین آن استفاده از این روش می باشد ، اما استفاده از چه دستگاهی مناسب بوده و باعث بازگشت موهای زائد نمی شود خیلی مهم است ! در مرکز ما از جدیدترین دستگاه استفاده شده که تمامی شات ها به صورت کامل توسط اپراتور حرفه ای صورت میگیرد.